top of page

Roaming Międzynarodowy

Roaming to usługa, z której korzystasz, kiedy jesteś poza granicami Polski.
Usługa roamingu jest domyślnie włączona na numerach naszych Klientów.

WAŻNE:

• Po przekroczeniu granicy telefon automatycznie wybierze sieć (jest to standardowa funkcja telefonu przy zachowaniu fabrycznych ustawień). Następnie otrzymasz SMS z podstawowymi informacjami o roamingu (kosztach w danym kraju) oraz o obecnych promocjach roamingowych.

• Jeśli telefon nie połączy się z siecią automatycznie, pomocne będzie włączenie i wyłączenie trybu samolotowego lub ręczne wybranie w ustawieniach telefonu operatora zagranicznego (jednego z dostępnych w danej lokalizacji).

• Wykonując połączenia i wysyłając SMS-y z zagranicy, pamiętaj o wpisaniu numeru kierunkowego kraju, do którego dzwonisz. Dzwoniąc do Polski, wybierz najpierw numer kierunkowy +48 lub 0048, a następnie konkretny numer.

Usługa Międzynarodowa

Usługi międzynarodowe to usługi, które pozwalają na wykonywanie połączeń, SMS-ów, MMS-ów z Polski na numery zagraniczne.
Połączenia międzynarodowe są domyślnie włączone na numerach naszych Klientów.

Roaming w Strefie Przygranicznej

Jeżeli mieszkasz lub przebywasz na terenach przygranicznych Twój telefon może łączyć się z zagraniczną siecią.

Może się to wiązać z dodatkowymi opłatami roamingowymi. Dzieje się tak, ponieważ urządzenie automatycznie loguje się do operatora mającego najsilniejszy sygnał na danym terenie i nie ma technicznych możliwości, aby sygnał nie przekraczał granic państwowych.

Aktualny cennik za usługi w Roamingu znajdziesz tutaj

bottom of page